Post-HBO Diploma

Mijn Master Coach diploma is, na bijna 3 jaar hard werken in de pocket! Dit heeft me als mens krachtiger gemaakt en dichter bij mezelf gebracht. Ik ben meer authentiek geworden en heb de intergratie tussen lichaam, verstand en geest doorgemaakt. Dat uit zich op verschilllende manieren, afhankelijk van de rol die ik vervul. Als coach ben ik gegroeid in mijn intuitie volgen, in liefde confronteren en lichaamsgericht werken. Ik voel wat op dit moment nodig is om een coachee verder te brengen. Als trainer in het inspelen op de groepsdynamiek, het opzoeken van de interactie en het gebruik maken van nonverbale communicatie. Als vader heb ik geleerd dat ik mijn eigen tekortkomingen projecteer op mijn kinderen en hoe ik hier beter mee om kan gaan. Ik heb geleerd in situaties te reflecteren, het vanuit het perspectief van een ander te zien, het positieve in te zien en te kijken naar wat ik kan veranderen in de interactie. Ben je nieuwsgierig hoe dat je kan helpen in de situaties waar jij tegen aanloopt? Neem contact op voor een afspraak. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend!