Purpose

Mijn purpose is om alle mensen die op mijn pad komen te inspireren en aan te zetten tot groei, zodat de mensheid ontwikkelt.

Visie

Mijn visie is dat ieder mens in de basis goed is. Je levensdoel bepaalt welke uitdagingen op je pad komen. De vorm van denken hoe je met deze uitdagingen omgaat. Opvoeding en eerdere levenservaring programmeren onze vorm van denken. Emoties die daarbij horen worden opgeslagen in het lichaam. De manier waarop we denken en opgeslagen emoties genereren minder effectief gedrag. Door als coach onvoorwaardelijke aandacht te schenken aan de gecoachte, kan het oude gedrag worden losgelaten. Hierdoor ontstaat ruimte en energie voor groei van effectiever gedrag, wat het functioneren bevordert in werk, relaties en opvoeden.

Kernwaarden

  • Betrouwbaar: handelen naar eer en geweten en ik volg de normen van de beroepsgroep
  • Passie: doen waar ik gepassioneerd in ben en energie van krijg
  • Aandacht: het geven van onvoorwaardelijke aandacht waardoor ieder mens groeit
  • Vertrouwen: dat datgene gebeurt wat op dit moment nodig is
  • Rust: door het uitstralen van rust en liefde sta ik maximaal in mijn kracht